Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Wij hopen in dat geval op uw begrip. Wij kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan niet worden ingestaan.

Deze website bevat ook verwijzingen naar andere websites. We kunnen niet instaan voor de inhoud van de websites waar naar wordt verwezen. Dat geldt eveneens voor de kwaliteit van producten en diensten die op deze websites worden aangeboden.